57. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej

tpd24-uczestnicy-intro
Kategoria
Konkursy
Termin
czwartek, 9 maj 2024 - piątek, 10 maj 2024
Miejsce
MDK "Pod Akacją" - Lublin
Telefon
815322740
Strona WWW
Termin zgłoszeń
2024-04-22

57. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej

pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Tomasza Szabłowskiego

REGULAMIN

ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 22 kwietnia 2024 r.

TERMIN PRZESŁUCHAN: 9 -10 maja 2024 r. MDK „Pod Akacją” w Lublinie przy ul. B. Chrobrego 18. Koncert Laureatów Turnieju odbędzie się 24 maja 2024 r. w MDK „Pod Akacją” w Lublinie przy ul. B. Chrobrego 18.

CELE TURNIEJU:

 • popularyzacja literatury dziecięco-młodzieżowej w środowisku szkolnym,
 • budzenie wrażliwości dzieci na piękno języka i bogactwo jego odcieni,
 • wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów literackich.

UCZESTNICY:

 • recytatorzy indywidualni szkół podstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego województwa lubelskiego

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • recytatorzy indywidualni od kl. I - VIII w następujących grupach:
  • I grupa - dzieci kl. I - III
  • II grupa - dzieci kl. IV - VI
  • III grupa - dzieci kl. VII - VIII,
 • każda placówka może zgłosić maksymalnie pięciu recytatorów indywidualnych.
 • każdy recytator indywidualny obowiązany jest przygotować jeden utwór: wiersz lub fragment prozy,
 • nie ma możliwości zmiany repertuaru; nieprzekraczalny czas recytacji - do 3 minut,
 • wskazany jest repertuar nie objęty programem szkolnym, odzwierciedlający zainteresowania uczestników Turnieju oraz mieszczący się w możliwościach interpretacyjnych młodych wykonawców w oparciu o teksty autorów tzw. klasyki dziecięcej do autorów współczesnych.

NAGRODY:

 • Jury powołane przez organizatorów dokona oceny wg następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru,
  • interpretacja tekstu,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 • Najwyższą formą nagrody jest udział w KONCERCIE LAUREATÓW 24 maja 2024 r. w MDK „Pod Akacją” w Lublinie, ul. B. Chrobrego 18.
 • Podczas Koncertu Laureatów komisja przyzna dodatkowe nagrody dla najlepszych recytatorów w każdej grupie wiekowej.
 • W przypadku nieobecności podczas podsumowania konkursu dyplomy i nagrody można będzie odebrać do końca roku szkolnego lub we wrześniu 2024 r. w MDK, ul. Grodzka 11 (Pracownia imprez).

ZGŁOSZENIA:

Placówki zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie zgłoszeń za pomocą:

 • FORMULARZA ZGŁOSZENIA dostępnego na stronie internetowej mdk.lublin.pl w zakładce „Konkursy”,
 • lub POCZTY ELEKTRONICZNEJ na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 kwietnia 2024 r. korzystając z karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu).

UWAGA!

Terminy oraz listy uczestników zostaną opublikowane 30 kwietnia 2024 r. na stronie (www.mdk.lublin.pl) 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane najpóźniej 16 maja 2024 r. na naszej stronie (www.mdk.lublin.pl).

DO POBRANIA

 REGULAMIN 57. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej (pdf)

Załącznik nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA do 57. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej (pdf)

KLAUZULA ZGODY na przetwarzanie danych osobowych (pdf)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


mt_ignore:Logo Lubelskiego Kuratora Oświaty


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) Informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych.
 • Dane osobowe (imię i nazwisko: uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego oraz nauczyciela, wiek uczestnika) przekazane w dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu będą przetwarzane w celu naboru uczestników, przeprowadzenia i promocji konkursu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane również w celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie uczestnictwa w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania wydarzenia w mediach oraz wybranych portalach społecznościowych jak również zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach-Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”.
 • Podanie danych osobowych identyfikujących uczestnika konkursu oraz jego rodzica/ opiekuna prawnego, przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie. Brak zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie wyklucza możliwości uczestnictwa w konkursie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miasta Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie, oraz inne organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.
 • Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
 • Dane będą przechowywane przez czas naboru, realizacji i promocji konkursu do końca aktualnego roku szkolnego a następnie zostaną usunięte według procedur obowiązujących w placówce. Protokół z konkursu będzie przechowywany w celu archiwalnym przez okres 25 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Administrator przetwarza je do czasu zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych osobowych;
 • Prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzane będą na podstawie zgody;

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 
 

Wspierane przez iCagenda

WYDARZENIA

rodo banner 720 out

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.