b_0_165_16777215_00_images_dokumenty_documenty-intro.jpg

AKTY PRAWNE

 

POZOSTAŁE REGULAMINY I INSTRUKCJE


REKRUTACJA 2022-2023

Zasady rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych: Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie i  Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Lublinie.

Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie skierowana jest do dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym (od 6 do 21 r.ż.), zamieszkałych na terenie gminy Lublin i odbywa się wg określonego harmonogramu.

Postępowanie rekrutacyjne dla nowych uczestników rozpoczyna się w terminie od 27 maja 2022 r. od wypełnienia Wniosku przez rodziców kandydata lub pełnoletniego kandydata, który znajduje się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego www.edu.lublin.eu.

Wnioski należy składać w terminie do 15 czerwca 2022 r.

Aby uczestniczyć w rekrutacji należy:

  • wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: lublin.eu
  • w lewym panelu wejść w zakładkęAPLIKACJE DLA RODZICÓW
  • kliknąć w zakładkę:  zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne - nabór do placówek kształcenia pozaszkolnego

 Złożenie wniosku:

Forma elektroniczna – proces wypełniania Wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „Zgłoś kandydaturę”, następnie podając dane kandydata w poszczególnych krokach formularza. Po jego zatwierdzeniu, należy zalogować się do właśnie utworzonego konta (loginem i hasłem), przejść do zakładki „Wniosek->Złóż wniosek”, i podpisać go elektronicznie używając opcji profilu zaufanego lub podpisem kwalifikowanym. Po złożeniu podpisu  elektronicznego pod Wnioskiem, nie ma już potrzeby składać wersji papierowej w wybranej placówce. Ważne: w przypadku podpisania wniosku w systemie profilem zaufanym lub popisem kwalifikowanym ta sama droga podpisywania pozostałych dokumentów musi być wybierana podczas kontynuowania procesu rekrutacji lub zmiany preferowanych zajęć.

Inne możliwości złożenia wniosku:

  • Forma mieszana – proces wypełniania Wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „Zgłoś kandydaturę”, następnie podając dane kandydata w poszczególnych krokach formularza. Przed zatwierdzeniem należy wydrukować Wniosek, sprawdzić poprawność wypełnionych danych, a na końcu zatwierdzić założenie konta przyciskiem „Zakończ”. Wydrukowany i podpisany Wniosek wraz z wymaganymi Zgodami (dokumenty znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”) należy dostarczyć do każdej placówki, której zajęcia znalazły się na liście preferencji kandydata.
  • Forma tradycyjna – od 1 września można pobrać i wydrukować Wniosek oraz Zgody ze stron www placówek (zakładka rekrutacja). Należy wypełnić drukowanymi literami oba dokumenty, podpisać i złożyć w placówce, do której na zajęcia kandydat chce się zapisać. Wniosek można również otrzymać w sekretariacie dowolnego Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie.

Ważne: Każda placówka wymaga dołączenia właściwej dla niej Zgody na uczestnictwo w konkursach/imprezach/występach oraz rozpowszechnianie wizerunku kandydata. Kandydaci, którzy składają Wniosek w wersji papierowej (tradycyjnej lub mieszanej) są zobowiązani do załączenie takiej Zgody/Zgód do Wniosku.

Kandydaci, których Wniosek został podpisany  elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego są zobowiązani dostarczyć Zgody najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć przez uczestnika. 

Niezależnie od formy złożenia Wniosku, jeśli został podany adres e-mail rodzica/rodziców lub pełnoletniego kandydata, na podany adres zostanie wysłana informacja o zaakceptowaniu Wniosku oraz o przyjęciu kandydata na wybrane zajęcia.
CZYTAJ DALEJ ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO MDK na rok szkolny 2022/2023 (pdf)


Nowe formy zajęć w MDK "Pod Akacją":

Pracownia rozmaitości

 Pracownia kultury żywego słowa

 Zajęcia dziennikarsko-literackie

 Grafika komputerowa i multimedia

ZAPRASZAMY!


DO POBRANIA:

 Pobierz DEKLARACJĘ KONTYNUACJI UCZESTNICTWA w zajęciach MDK "Pod Akacją" w Lublinie w roku szkolnym 2022/2023 (pdf)

 Pobierz WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA do MDK "Pod Akacją" na rok szkolny 2022/2023 (pdf)

 Pobierz WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA do MDK "Pod Akacją" na rok szkolny 2022/2023 (docx)

Pobierz  KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ dla rodziców, opiekunów i uczestników (pdf)

 Pobierz KLAUZULĘ ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku (pdf)

 

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.