Deklaracja dostępności strony internetowej oraz dostępności architektonicznej MDK "Pod Akacją" w Lublinie.

Deklaracja dostępności strony internetowej
oraz dostępności architektonicznej MDK "Pod Akacją" w Lublinie

Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdk.lublin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2002 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-13

Podmiot publiczny: Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie

Strona internetowa www.mdk.lublin.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla pojedynczych zdjęć i grafik;
 • pojawią się błędy w semantyce html;
 • pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Nastaj, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu 815322740 bądź wysyłając wiadomość tekstową sms na numer telefonu: 532456887.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową (lub jej element) chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie zrealizuje żądania nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i zaproponuje termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. Prosimy o kontakt z osobą wskazaną powyżej.

Deklaracja dostępności architektonicznej MDK "Pod Akacją" w Lublinie

 • Siedziba główna Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie znajduje się na Starym Mieście w kamienicy pod adresem Grodzka 11.

Budynek siedziby głównej ze względu na zabytkowy charakter nie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie nie ma możliwości zaproponowania dostępnych rozwiązań (wind i podjazdów). Chętnie udzielimy wsparcia osobom, które mimo barier zdecydują się odwiedzić MDK "Pod Akacją".

Wejście do budynku znajduje się przy ul. Grodzkiej. Prowadzą do niego trzystopniowe schodki, brak podjazdu.

Skorzystać można również z dodatkowego wejścia od strony Placu po Farze, również po schodkach, bez podjazdu. Wejście prowadzi bezpośrednio na spocznik klatki schodowej między parterem a I piętrem.

Zwiedzanie galerii (na parterze oraz III piętrze) może być utrudnione ze względu na schody przy wejściu oraz schody łączące piętra.

Toalety w kamienicy przy Grodzkiej 11 znajdują się na parterze, I oraz II piętrze i nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, osób niewidomych lub niedowidzących.

Najbliższe siedzibie głównej miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy Archikatedrze Lubelskiej i są zlokalizowane w odległości 600 metrów od MDK "Pod Akacją". Ulice lubelskiego Starego Miasta są pokryte nieszlifowaną kostką granitową, dlatego pokonanie odcinka z parkingu może wymagać asysty.

Dojazd do Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" na Starym Mieście może być realizowany komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego. Najbliższe przystanki to:

 • BRAMA KRAKOWSKA 01 [autobusy nr 1, 4, 6, 17, 39, 156, 160, N1, N2],
 • BRAMA KRAKOWSKA 03 [autobusy nr 5, 22, 52] – oba przystanki znajdują się przy ul. Lubartowskiej około 470 metrów od MDK,
 • BRAMA KRAKOWSKA 02 [autobusy nr 4, 39, 904, N1, N2],
 • BRAMA KRAKOWSKA 04 [autobusy nr 1, 6, 17, 23, 156, 160, 950] – oba przystanki znajdują się przy ul. Królewskiej około 550 metrów od MDK,
 • DWORZEC GŁÓWNY PKS 01 [autobusy nr 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 29, 31, 32, 34, 39, 52, 57, 150, N2],
 • DWORZEC GŁÓWNY PKS 02 [autobusy nr 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 23, 29, 31, 32, 34, 39, 52, 57, 150, N2] – oba przystanki znajdują się przy al. Tysiąclecia w odległości około 500 – 600 metrów od MDK.
 • MDK „Pod Akacją” funkcjonuje również w drugim budynku na Osiedlu Piastowskim Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem Bolesława Chrobrego 18.

Posiada on udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Są to: podjazd do drzwi wejściowych (o szerokości 90 cm) do dwukondygnacyjnego budynku, na parterze można zwiedzać galerie bez żadnych barier architektonicznych, natomiast pierwsze piętro jest połączone szerokimi schodami (bez windy i platformy).

Toalety w budynku przy B. Chrobrego 18 znajdują się na parterze i pierwszym piętrze (szerokość drzwi 94 cm).

Przed placówką znajduje się parking bez wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością, do którego wjazd jest od ul. Glinianej.

Dojazd do MDK "Pod Akacją" przy ul. Chrobrego 18, może być realizowany przy pomocy komunikacji miejskiej. Najbliższe przystanki:

 • PIASTOWSKA 01 [autobusy nr 26,31,154]
 • PIASTOWSKA 02 [autobusy nr 26,31,154,950]
 • ZUS 01 [autobusy nr 26,31,32,37,39,42,157]
 • ZUS 02 [autobusy nr 26,31,154,950]
 • ZUS 04 [autobusy nr 14,32,161,162]
 • ZUS 06 [autobusy nr 14,37,39,42,78,154,155,157,158,161,162]

Wejście do obu budynków MDK jest możliwe z psem asystującym, jednak osoby niewidome i niedowidzące powinny pamiętać o trudnościach, jakie mogą sprawić schody. Pies winien posiadać wymagane oznaczenia i aktualną książeczkę zdrowia z wymaganymi szczepieniami.

W budynkach MDK "Pod Akacją" nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i niedowidzących.

MDK na chwilę obecną nie oferuje stałej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz asysty dla osób niewidomych i niedowidzących. Jednak w przypadku zgłoszenia potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego lub asysty dla osób niewidomych i niedowidzących na co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną wizytą w Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją", zostaną one zapewnione. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie MDK. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, MDK przekaże taką informację wraz z uzasadnieniem osobie uprawnionej, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje w zakresie dostępności, staramy się likwidować bariery i udostępniać ofertę.

Osoby potrzebujące jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat dostępności architektonicznej MDK "Pod Akacją" w Lublinie prosimy o kontakt mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny pod numerem 81 53 227 40 bądź wysyłając wiadomość tekstową sms na numer telefonu: 532 456 887. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.