Jesienią 1956 r. w Wojewódzkim Domu Kultury, który miał swą siedzibę na Zamku Lubelskim, zrodził się pomysł powołania Młodzieżowego Domu Kultury.

TAK TO SIĘ ZACZĘŁO...

W ramach WDK działał wówczas Miejski Dom Kultury dla starszej młodzieży i dorosłych, który postanowiono przekształcić w Międzyszkolny Ośrodek Kultury Dzieci i Młodzieży pod dyrekcją  Ireny Szczepowskiej-Szych. Była to placówka wychowania pozaszkolnego przynależna Wydziałowi Oświaty i Wychowania w Lublinie. W owych czasach pełniła ważną rolę; stwarzała dzieciom i młodzieży możliwość wyboru pracy w różnych kołach zainteresowań, rozwijała uzdolnienia, wskazywała możliwości właściwego zagospodarowania czasu wolnego. Międzyszkolny Ośrodek Kultury Dzieci i Młodzieży intensywnie rozwijał się, a ważniejsze wydarzenia zostały zapisane w kronikach. Kroniki odnotowywały informacje prasowe wypowiedzi znakomitych osób goszczących w placówce lub z nią związanych. Oferta programowa Międzyszkolnego Ośrodka Kultury Dzieci i Młodzieży z każdym rokiem była ciekawsza i pełniejsza. Placówka przeżywała okres rozkwitu, powstawały filie, zwiększała się ilość kół zainteresowań, przybywało dzieci i młodzieży.

Z czasem Międzyszkolny Ośrodek Kultury Dzieci i Młodzieży przekształcił się i zmienił nazwę na Młodzieżowy Dom Kultury. Pomimo intensywnego rozwoju placówki, nadal MDK był "gościem" na Zamku Lubelskim – korzystał z sześciu wydzielonych sal dydaktycznych. Było ciasno, lecz atmosfera sprawiała, że każdy czuł się tu dobrze. W trosce o polepszenie warunków pracy ówczesne władze oświatowe przekazały w użytkowanie MDK staromiejską siedemnastowieczną kamienicę przy ul. Grodzkiej 11. Kroniki mówią, że był to 1970 r.
Warto wspomnieć, że owa kamienica to dawna plebania przynależna do najstarszego kościoła p.w. Michała Archanioła. Jedyną pozostałością po kościele były fundamenty oraz zabytkowy Plac po Farze, na którym rosła rozłożysta akacja, od której Młodzieżowy Dom Kultury wziął nazwę "Pod Akacją". Usytuowanie kamienicy w "sercu" Starego Miasta, samodzielność lokalowa, kreatywność pedagogów oraz bogata oferta programowa placówki zadecydowały, że MDK "Pod Akacją" stał się przyjazny i popularny wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Dzisiaj MDK jest miejską, publiczną oświatowo-wychowawczą placówką wychowania pozaszkolnego. Od 1991 r. placówkę prowadzi i finansuje Miasto Lublin, natomiast merytorycznie nadzoruje Kurator Oświaty. Pełni ona rolę centrum kultury dla dzieci i młodzieży. MDK realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, kulturalne i prozdrowotne. Wychowankowie korzystają z różnych form wypoczynku, przygotowywani są do tworzenia dóbr kultury oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Bogata wieloletnia i systematyczna współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, instytucjami pozarządowymi w kraju i za granicą daje efekty w zakresie edukacji artystycznej, naukowej i technicznej przyczyniając się do tego, że Młodzieżowy Dom Kultury jest ważnym i znanym ośrodkiem w Polsce. MDK obecnie prowadzi 150 zespołów zainteresowań, które skupiają ok. 1500 stałych uczestników. Placówka jest organizatorem ponad 80 imprez o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w których bierze udział ponad 50 tysięcy osób.

Z HISTORII

Młodzieżowy Dom Kultury korzystał z gościnnych pomieszczeń Lubelskiego Zamku  do 1969 r. tj. do chwili, gdy miejskie władze oświatowe podjęły decyzję o przekazaniu placówce staromiejskiej kamienicy przy ul. Grodzkiej, ale radość z własnej siedziby nie trwała długo. Po kilku latach zabytkowy budynek, zgodnie z planami konserwatorskimi przekazano do generalnego remontu, a działalność placówki uległa rozproszeniu po lubelskich szkołach. Niestety, sytuacja taka nie sprzyjała codziennej zintegrowanej pracy. Z utęsknieniem zarówno kadra pedagogiczna jak i młodzież oczekiwała oddania w użytkowanie MDK budynku  przy ul. Skierki 12 o bardzo nowoczesnej jak na ówczesne czasy architekturze. Jak się później okazało wymyślna forma architektoniczna nie poszła w parze z jej jakością i funkcjonalnością. Od roku 1980 MDK znów posiadał swoją własną siedzibę. W roku 1985 po kilkunastu latach remontu przekazano nam ponownie  kamienicę przy Grodzkiej 11, ale akacji już niestety nie było. W ten sposób MDK posiadał dwa budynki, które pozwoliły na znaczne rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w powiększonej bazie lokalowej. W roku 1999 władze miejskie przejęły obiekt przy ul. Skierki w zamian przekazując nam budynek po byłej szkole przy ul. Chrobrego 18. Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu i adaptacji wnętrz zespoły MDK pracujące przy ul. Skierki przeniosły się do nowej siedziby, która niestety nie posiadała sali widowiskowej tak bardzo potrzebnej do działalności imprezowej. Z tym problemem placówka boryka się do tej pory.

W pierwszych piętnastu latach, kiedy dyrektorami MDK byli kolejno: Irena Szczepowska-Szych, Włodzimierz Greszczenko i Mieczysław Ciesielski powstały koła zainteresowań i takie formy pracy, które działały tylko w tym okresie, ale nie przetrwały do dnia dzisiejszego, bądź takie, które utrzymały się dłużej a później przekształciły się w formy pokrewne. Koła, które nie przetrwały to: koło filatelistów, akordeonistów, mandolinistów i gitar, gimnastyki artystycznej i sportowej, radiotechniki i krótkofalarstwa, pracownia zabawkarstwa, klub dobrej płyty,  Klub Miłośników Lublina, klub seniora. Bardzo aktywne w tamtych czasach było koło esperantystów a później w ramach pracowni modelarskiej - szkutnictwo.

Dużym powodzeniem cieszyły się na Zamku spotkania z ciekawymi ludźmi; na przykład: ilustratorami książek dla dzieci i poetami  (Józefem Wilkoniem, Adamem Kilianem czy Zbigniewem Lengrenem) połączone z wystawami grafiki książkowej. Do osobowości tamtego okresu należeli: Danuta Tramecourt, Hanna Wyszkowska, Wiesław Wolski, Stanisław Butrym, Bożenna Makowska. Oni to nadawali ton placówce i dzięki swojej charyzmie przyciągali dzieci i młodzież – byli pasjonatami. Hanna Wyszkowska, która prowadziła Kub Miłośników Lublina tak pisze w swoich wspomnieniach: Ponieważ moją pasją była turystyka i ogromny sentyment do rodzinnego miasta Lublina, jego historii i wspaniałych zabytków, najważniejszym celem było wzbudzić taką pasję i zainteresowanie wśród moich podopiecznych. Chyba mi się to udało.

To właśnie Hanna Wyszkowska organizowała słynne niedzielne wycieczki po mieście i regionie a w okresie wakacyjnym rajdy i obozy w najpiękniejsze okolice kraju, zapraszała ciekawych ludzi do prowadzenia prelekcji. MDK był zawsze otwarty i w latach 60-tych  przeprowadzał wiele akcji i imprez miejskich we współpracy z prasą:  Sztandarem Ludu i Kurierem Lubelskim. Były to imprezy cykliczne jak "Karnawał Młodości", "Uśmiech dla każdego dziecka", konkurs modeli "O złoty liść jesieni", bale przodowników nauki itp.

W 1970 r., kiedy MDK otrzymał swoją siedzibę w kamienicy przy ul. Grodzkiej  najbardziej reprezentacyjna sala kominkowa była miejscem ciekawych spotkań z ludźmi kultury i sportu. Uruchomiono galerię plastyczną "Pod Akacją", która współpracowała z BWA, organizowano kiermasze książek. W 1972 r. powstała we współpracy z Biblioteką im. H. Łopacińskiego czytelnia i biblioteka młodzieżowa.

Niektóre formy pracy z dziećmi i młodzieżą ewoluowały bądź się rozrastały. Danuta Tramecourt obok pracowni zabawkarskiej wprowadziła zespół dziewiarstwa ręcznego i maszynowego, który później przeobraził się w zespół mody młodzieżowej. Wymóg czasu spowodował, że na początku lat 90-tych zespoły radiotechniki i krótkofalarstwa przekształciły się w zespoły informatyczne. Krótkofalarstwo, które umożliwiało młodzieży kontakt z całym światem zostało wyparte przez internet. W drugiej połowie lat 70-tych i w latach 80-tych jak grzyby po deszczu powstawały nowe zespoły artystyczne, różne formy taneczne, muzyczne i wokalne oraz chór dziecięcy. Wśród wielu języków obcych bardzo popularny był język esperanto. Do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie zajęcia z języka niemieckiego prowadzone przez całe lata przez niezwykle zaangażowaną Bożennę Makowską.

Plastyka, sztuka użytkowa, fotografia, modelarstwo i teatr istniały w zasadzie od samego początku funkcjonowania placówki do chwili obecnej. Te właśnie formy zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży i wyznaczały kierunki działalności artystycznej MDK. W latach 90-tych z powodu braku własnej bazy zrezygnowano z zespołów sportowych.

W tym samym czasie rodzi się wiele nowych imprez cyklicznych o zasięgu wojewódzkim a nawet ogólnopolskim z różnych dziedzin, zwłaszcza konkursy plastyczne i recytatorskie. Wielość imprez organizowanych przez placówkę sprawiła, że MDK stał się bardzo popularnym i znanym ośrodkiem w regionie i w Polsce. Szczególną aktywność imprezową obserwuje się od roku 2000 aż do chwili obecnej. Wielka różnorodność form pracy pozalekcyjnej przyciąga coraz większe rzesze uczestników, którzy pragną rozwijać talenty i pogłębiać wiedzę ucząc się przy tym życia. MDK obecnie prowadzi 150 zespołów zainteresowań, które skupiają ok. 1500 stałych uczestników. Placówka jest organizatorem ponad 80 imprez o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w których bierze udział ponad 50 tysięcy osób.

Czytaj więcej na Wikipedii!

[Zdjęcia pochodzą z wydawnictwa jubileuszowego "50 lat Młodzieżowego Domu Kultury Pod Akacją", Lublin 2006. Skan: Emil Fil]

 

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.