42. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Czechowicza i Czesława Miłosza

czech-recyt-wyd-top
Kategoria
Konkursy
Termin
środa, 28 luty 2024 - czwartek, 29 luty 2024
Miejsce
MDK "Pod Akacją" w Lublinie - Grodzka 11, 20-112 Lublin, Polska
Telefon
815322740
Strona WWW
Termin zgłoszeń
2023-02-28

42. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Czechowicza i Czesława Miłosza

POD HONOROWYM PATRONATEM LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

REGULAMIN

Organizatorzy:

Cele Konkursu:

 1. Przybliżenie młodzieży twórczości Józefa Czechowicza i Czesława Miłosza.
 2. Inspirowanie poszukiwań repertuarowych i głębszej refleksji nad tekstem literackim.
 3. Kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.

Warunki uczestnictwa:

 1. W KONKURSIE mogą uczestniczyć uczniowie VII, VIII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek przygotować dwa utwory (teksty oryginalne, a nie przekłady):
  - jeden utwór Józefa Czechowicza,
  - jeden utwór Czesława Miłosza.
 3. Czas wykonania obu utworów nie może przekraczać 5 minut.
 4. Każda placówka (szkoła) z województwa lubelskiego może zgłosić do udziału w eliminacjach wojewódzkich 5 recytatorów.
 5. Repertuar można zgłosić wyłącznie w jednej kategorii artystycznej.

Kategorie artystyczne:

 • recytacja,
 • poezja śpiewana (soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne wykonujące kompozycje autorskie lub innych twórców).

Zgłoszenia i terminy:

 • Eliminacje wojewódzkie odbędą się 28 i 29 lutego 2024r. w Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie, ul. Grodzka 11.
 • Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich prosimy nadsyłać do 19 lutego 2024r.
  - pocztą elektroniczną e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skany lub czytelne fotografie wypełnionych i podpisanych kart zgłoszeń i klauzul zgody na przetwarzanie danych). W temacie maila należy wpisać: 42. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Czechowicza i Czesława Miłosza.
  - lub za pomocą  FORMULARZA ZGŁOSZENIA dostępnego na naszej stronie internetowej.
 • Listy uczestników wraz z terminami przesłuchań konkursowych będą umieszczone na stronie: www.mdk.lublin.pl 23 lutego 2024 r.
 • Wyniki eliminacji wojewódzkich zostaną opublikowane 4 marca 2024r. na stronie internetowej MDK: www.mdk.lublin.pl.
 • Eliminacje ogólnopolskie odbędą się 14 marca 2024r. w MDK "Pod Akacją" w Lublinie, ul. Grodzka 11.
 • Koncert Laureatów XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza odbędzie się 15 marca 2024r. w Lublinie.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa,
 • walory wokalne,
 • kompozycja,
 • ogólny wyraz artystyczny.

WERDYKT KOMISJI JEST OSTATECZNY I NIEPODWAŻALNY!

Nagrody:

Nagrody i wyróżnienia przyzna jury powołane przez Organizatorów konkursu.

 

Biuro organizacyjne:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "Pod Akacją"
20-112 LUBLIN, UL. GRODZKA 11
tel./faks: 81 53 227 40

Do pobrania:

Regulamin 42. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego poezji Józefa Czechowicza i Czesława Miłosza (pdf)

Karta zgłoszenia do 42. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego poezji Józefa Czechowicza i Czesława Miłosza (pdf)

 Karta zgłoszenia do 42. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego poezji Józefa Czechowicza i Czesława Miłosza (doc)

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

PATRONAT HONOROWY:

mt_ignore:Patronat Honorowy Lubelskieho Kuratora Oświaty - logo


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 42. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego poezji Józefa Czechowicza i Czesława Miłosza jest Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin. Współadministratorem danych jest Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane osobowe (imię i nazwisko: uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego oraz nauczyciela, wiek uczestnika) przekazane w dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu będą przetwarzane w celu naboru uczestników, przeprowadzenia i promocji konkursu.
 4. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane również w celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie uczestnictwa w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania wydarzenia w mediach oraz wybranych portalach społecznościowych jak również zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach-Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”.
 6. Podanie danych osobowych identyfikujących uczestnika konkursu oraz jego rodzica/ opiekuna prawnego, przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie. Brak zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie wyklucza możliwości uczestnictwa w konkursie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miasta Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Fundacja TEAM Teatrikon oraz inne organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.
 8. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
  Dane będą przechowywane przez czas naboru, realizacji i promocji konkursu do końca aktualnego roku szkolnego a następnie zostaną usunięte według procedur obowiązujących w placówce.
  Protokół z konkursu będzie przechowywany w celu archiwalnym przez okres 25 lat.
  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Administrator przetwarza je do czasu zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych;
  2. Prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzane będą na podstawie zgody;
  6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

 
 

Wspierane przez iCagenda

WYDARZENIA

rodo banner 720 out

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.