XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza

czech-recyt-ogolnop-wyd
Kategoria
Konkursy
Termin
czwartek, 31 marzec 2022 00:00 - środa, 27 kwiecień 2022 00:00
Miejsce
MDK "Pod Akacją", Muzeum Narodowe w Lublinie, Internet
Telefon
815322740
Strona WWW
Termin zgłoszeń
2022-03-31

 

XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza

POD HONOROWYM PATRONATEM LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

REGULAMIN

(dotyczy uczestników spoza województwa lubelskiego)

Konkurs dedykowany jest pamięci wybitnego poety polskiego – Józefa Czechowicza.
FINAŁ KONKURSU stanowi uroczysty KONCERT LAUREATÓW - w rocznicę urodzin poety.

Organizatorzy:

CELE KONKURSU:
1. Przybliżenie młodzieży twórczości Józefa Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej
2. Inspirowanie poszukiwań repertuarowych i głębszej refleksji nad tekstem literackim.
3. Kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.

ZASADY UCZESTNICTWA w kategoriach „recytacja” i „poezja śpiewana”:
1. W KONKURSIE mogą uczestniczyć uczniowie VII, VIII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
2. Każdy uczestnik ma obowiązek przygotować dwa utwory (teksty oryginalne,a nie przekłady):

 •  jeden utwór Józefa Czechowicza,
 •  jeden utwór Franciszki Arnsztajnowej

Kategorie artystyczne:

 • recytacja,
 • poezja śpiewana (soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne wykonujące kompozycje autorskie lub innych twórców),
 • Repertuar można zgłosić wyłącznie w jednej kategorii artystycznej.

1. Czas wykonania obu utworów nie może przekraczać 5 minut.
2. Każda placówka (szkoła) spoza województwa lubelskiego może zgłosić do udziału w eliminacjach ogólnopolskich 3 recytatorów.
3. Opisane nagrania (imię, nazwisko, wiek, tytuły, autorzy tekstów i muzyki) wraz ze skanem wypełnionej karty zgłoszenia i podpisanej klauzuli zgody należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2022 r. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wiadomości prosimy wpisać „XXII OKR im.J. Czechowicza”.
4. Możliwe jest przesłanie odnośnika do pobrania nagrania wykorzystującego usługi przesyłania plików „w chmurze”, np. WeTransfer,
5. Nagrania nadesłane po terminie wskazanym w pkt. 5 nie będą brały udziału w Konkursie.

Nagranie powinno dokumentować w sposób klarowny autorskie wykonanie utworów poetyckich – preferowaną formą dokumentacji jest nagranie na tzw. „setkę”,tzn. bez cięć i montażu video, tak by oddać jak najlepiej ducha występu na żywo. Komisja Konkursowa nie będzie oceniała jakości nagrania, a jedynie interpretację utworów poetyckich.

ZASADY UCZESTNICTWA w kategoriach „fotografia” i „film”:

1. W KONKURSIE mogą uczestniczyć uczniowie VII, VIII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
2. Każdy uczestnik w kategorii „fotografia” ma obowiązek stworzenia 2 zdjęć będących ilustracjami/ komentarzami do 2 różnych utworów Józefa Czechowicza.

 • Styl, rodzaj zdjęć są dowolne- portret, krajobraz, abstrakcja itd.
 • Zdjęcia mogą być przycinane, natomiast nie mogą posiadać śladów innej obróbki.
 • Pliki powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 DPI.

3. Każdy uczestnik w kategorii „film” ma obowiązek stworzenia krótkiej formy filmowej inspirowanej twórczością Józefa Czechowicza i/ lub Franciszki Arnsztajnowej.

 • Styl, rodzaj filmu są dowolne- dokument, fabuła, animacja itd.
 • Wideo nie może być krótsze niż 30 sekund i dłuższe niż 5 minut.
 • Wideo może zawierać elementy odnoszące się do ogółu życia literackiego lubelskiej awangardy.
 • Dozwolone jest wykorzystanie, zgodnie z prawem cytatu, prawami autorskimi, utworów poetyckich, wokalnych, aranżacji muzycznych . Należy zaznaczyć tę informację w karcie zgłoszenia.

Plik powinien być przygotowany w rozdzielczości Full HD (1920×1080px) i w dowolnym formacie obsługiwanym przez platformę YT. Możliwe jest przesłanie odnośnika do materiałów wideo wykorzystującego usługi przesyłania plików „w chmurze”, np. WeTransfer, Dropbox, Google Drive, Mega itp.
4. Opisane zdjęcia bądź wideo (imię, nazwisko, wiek, tytuły, wykorzystane utwory) wraz ze skanem wypełnionej karty zgłoszenia i podpisanej klauzuli zgody należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2022r. do północy na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,w temacie wiadomości wpisując „XXII OKR im. J. Czechowicza”. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
5. Każdy uczestnik ma prawo do udziału wyłącznie w jednej z 4 kategorii tj. „recytacja”, „poezja śpiewana”, „fotografia”, „film”.

KRYTERIA OCENY w kategoriach „recytacja” i „poezja śpiewana”:

1. Oceny prezentacji konkursowych dokona JURY powołane przez organizatorów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa,
 • walory wokalne,
 • kompozycja,
 • ogólny wyraz artystyczny.

KRYTERIA OCENY w kategoriach „fotografia” i „film”:

 • adekwatność treści do tematu pracy,
 • kreatywność w realizacji tematu,
 • autorski pomysł,
 • estetyka i kompozycja,
 • jakość zdjęć/ wideo,
 • scenariusz, montaż (w przypadku wideo),
 • ogólny wyraz artystyczny.

WERDYKT JURY I NAGRODY:

WERDYKT JUTY JEST OSTATECZNY I NIEPODWAŻALNY

Spośród nadesłanych nagrań jury wytypuje osoby do występu w Koncercie Laureatów, w którym będą walczyć o nagrody główne.
W przypadku kategorii „fotografia” i „film” jury wytypuje po 1 zwycięzcy. Zostaną oni zaproszeni na Koncert Laureatów, podczas którego odbędzie się prezentacja zwycięskich zdjęć oraz projekcja filmu.

Koncert Laureatów odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. w Muzeum Narodowym w Lublinie
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Koncertu Laureatów w formie stacjonarnej.
Jury przyzna nagrody rzeczowe i finansowe o wartości nie mniejszej niż 2500 złotych.

Główne nagrody to:

 • „Papierowa Korona” za najciekawszą interpretację wiersza Józefa Czechowicza,
 • „Złota Strofa” za najlepszą interpretację wiersza Julii Hartwig,
 • „Człowiecza Nuta” za najlepszą interpretację poezji śpiewanej,
 • Promocja nagrań nagrodzonych w konkursie poprzez zamieszczenie ich na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatorów

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Lista laureatów zostanie opublikowana do 14 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej MDK ”Pod Akacją”: www.mdk.lublin.pl oraz na facebooku Re:cytujemy Czechowicza: https://www.facebook.com/REcytujemyCzechowicza.
2. Przyznana zostanie także tzw. „Nagroda publiczności” poprzez głosowanie (liczba tzw. „reakcji” pod nagraniem). Nagrania dostępne będą na stronie internetowej MDK ”Pod Akacją”: www.mdk.lublin.pl oraz na facebooku Re:cytujemy Czechowicza: https://www.facebook.com/REcytujemyCzechowicza/, Głosowanie internetowe potrwa od 14 do 24 kwietnia 2022 r. do północy.
3. Nagrody to vouchery o wartości min. 200 zł w każdej z 5 kategorii z zastrzeżeniem,
że w przypadku wygranej w obu kategoriach, (ta 2.) nagroda przechodzi na kolejną osobę z największą ilością reakcji.

Regulamin XII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza

Karta zgłoszenia pdf

Karta zgłoszenia doc

Klauzula zgody


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją XXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza
jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin. Współadministratorem danych są: Muzeum Józefa Czechowicza, Fundacja TEAM Teatrikon.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Dane osobowe (imię i nazwisko: uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego oraz nauczyciela, wiek uczestnika) przekazane w dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu będą przetwarzane w celu naboru uczestników, przeprowadzenia i promocji konkursu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane również w celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie uczestnictwa w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania wydarzenia w mediach oraz wybranych portalach społecznościowych jak również zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach-Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”.
5. Podanie danych osobowych identyfikujących uczestnika konkursu oraz jego rodzica/ opiekuna prawnego, przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie. Brak zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie wyklucza możliwości uczestnictwa w konkursie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miasta Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Muzeum  Józefa Czechowicza, Fundacja TEAM Teatrikon oraz inne organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.
7. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
8. Dane będą przechowywane przez czas naboru, realizacji i promocji konkursu do końca aktualnego roku szkolnego a następnie zostaną usunięte według procedur obowiązujących w placówce.
Protokół z konkursu będzie przechowywany w celu archiwalnym przez okres 25 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Administrator przetwarza je do czasu zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych;
2. Prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzane będą na podstawie zgody;
6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

 

 
 

Wspierane przez iCagenda

WYDARZENIA

rodo banner 720 out

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.