XXIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza

230618-20-czech-recyt-og-start-1130
Kategoria
Konkursy
Termin
niedziela, 18 czerwiec 2023 - wtorek, 20 czerwiec 2023
Miejsce
MDK "Pod Akacją", Muzeum Narodowe w Lublinie
Telefon
815322740
Strona WWW
Termin zgłoszeń
2023-06-10

XXIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza

REGULAMIN

Konkurs dedykowany jest pamięci wybitnego poety polskiego - Józefa Czechowicza.
FINAŁ KONKURSU stanowi uroczysty KONCERT LAUREATÓW - w rocznicę wydania pierwszego numeru "Reflektora".

Organizatorzy:

Cele Konkursu:

 • Przybliżenie historii, kultury i poezji międzywojennego Lublina.
 • Zgłębianie twórczości poetów Lubelskiej Awangardy: Józefa Czechowicza i poetów lubelskich związanych z czasopismem i grupą „Reflektor”: Wacław Gralewski, Konrad Bielski, Stanisław Grędziński, Kazimierz Andrzej Jaworski, Tadeusz Bocheński.
 • Kształtowanie kultury żywego słowa, z uwzględnieniem współczesnych nurtów, kontekstów, środków interpretowania i prezentowania poezji.
 • Doskonalenie umiejętności recytatorów.

Zasady Konkursu:

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie VII, VIII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek przygotować 2 utwory (teksty oryginalne, nie przekłady), w tym:
  - jeden utwór Józefa Czechowicza,
  - jeden utwór poety związanego z czasopismem i grupą "Reflektor".
 3. Kategorie artystyczne:
  - recytacja,
  - poezja śpiewana.
 4. Czas wykonania obu utworów nie może przekraczać 5 minut.
 5. Wszyscy uczestnicy zgłaszają swój udział poprzez nadesłanie nagrań video z wykonaniami, wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanej klauzuli zgody na dwa adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. W tytule maila należy wpisać "Zgłoszenie OKR Czechowicza i *kategoria*", a w treści maila podać: swoje imię, nazwisko, miasto, telefon kontaktowy oraz załączyć ww materiały.
  Nagrania muszą zawierać: imię, nazwisko, wiek, tytuły, autorów tekstów i muzyki.*
 7. Terminy:
  - termin zgłoszeń upływa wraz z dniem 5.06.2023r. 10.06.2023r., zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brały udziału w eliminacji do ogólnopolskiego finału.

*) NAGRANIE powinno dokumentować w sposób klarowny autorskie wykonanie utworów poetyckich; preferowaną formą nagrania jest nagranie na tzw. "setkę", tzn. bez cięć i montażu video, tak by oddać jak najlepiej ducha występu na żywo.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru,
 • kompozycja,
 • interpretacja tekstu,
 • walory wokalne,
 • adekwatność środków,
 • ogólny wyraz artystyczny.

WERDYKT KOMISJI JEST OSTATECZNY I NIEPODWAŻALNY!

Finał odbędzie się w dniach 18-20. czerwca w formie warsztatów, czasu na integrację dla uczestników oraz wieńczącego dwudniowe spotkanie Koncertu  Laureatów, podczas którego zostaną wyłonieni zwycięzcy.

Główne nagrody:

 • "Papierowa Korona" za najciekawszą interpretację wiersza Józefa Czechowicza,
 • "Złota Strofa" za najciekawszą interpretację wiersza innego poety "Reflektora",
 • "Człowiecza Nuta" za najciekawszą interpretację poezji śpiewanej,
 • Nagroda Publiczności,
 • promocja nagrań nagrodzonych w Konkursie poprzez zamieszczanie ich na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatorów.

Łączna wartość nagród wynosi 2500 zł.

Do pobrania:

Regulamin XIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza

Karta zgłoszenia pdf

Karta zgłoszenia doc

Klauzula zgody


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza jest Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin. Współadministratorem danych są: Muzeum Józefa Czechowicza, Fundacja TEAM Teatrikon.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Dane osobowe (imię i nazwisko: uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego oraz nauczyciela, wiek uczestnika) przekazane w dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu będą przetwarzane w celu naboru uczestników, przeprowadzenia i promocji konkursu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane również w celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie uczestnictwa w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania wydarzenia w mediach oraz wybranych portalach społecznościowych jak również zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach-Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją".
5. Podanie danych osobowych identyfikujących uczestnika konkursu oraz jego rodzica/ opiekuna prawnego, przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie. Brak zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie wyklucza możliwości uczestnictwa w konkursie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miasta Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Muzeum  Józefa Czechowicza, Fundacja TEAM Teatrikon oraz inne organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.
7. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
8. Dane będą przechowywane przez czas naboru, realizacji i promocji konkursu do końca aktualnego roku szkolnego a następnie zostaną usunięte według procedur obowiązujących w placówce.
Protokół z konkursu będzie przechowywany w celu archiwalnym przez okres 25 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Administrator przetwarza je do czasu zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych;
2. Prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzane będą na podstawie zgody;
6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 
 

Wspierane przez iCagenda

WYDARZENIA

rodo banner 720 out

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.