XXXIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig

czech-recyt-wyd-top
Kategoria
Konkursy
Termin
sobota, 6 marzec 2021
Miejsce
MDK "Pod Akacją", Internet - Grodzka 11, 20-112 Lublin, Polska
Telefon
815322740
Strona WWW
Termin zgłoszeń
2021-02-25

XXXIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig

REGULAMIN

Organizatorzy:

Konkurs dedykowany jest pamięci wybitnego poety polskiego – Józefa Czechowicza.

FINAŁ KONKURSU stanowi uroczysty KONCERT LAUREATÓW - w rocznicę urodzin poety.

Cele Konkursu:

 • Przybliżenie młodzieży twórczości Józefa Czechowicza i Julii Hartwig.
 • Inspirowanie poszukiwań repertuarowych i głębszej refleksji nad tekstem literackim.
 • Kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.

Warunki uczestnictwa:

 1. W KONKURSIE mogą uczestniczyć uczniowie VII, VIII  klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek przygotować dwa utwory (teksty oryginalne, a nie przekłady):
  - jeden utwór Józefa Czechowicza,
  - jeden utwór Julii Hartwig.
 3. Czas wykonania obu utworów nie może przekraczać 5 minut.

Kategorie artystyczne:

 • recytacja,
 • poezja śpiewana (soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne wykonujące kompozycje autorskie lub innych twórców).

Zgłoszenia:

 1. Każda placówka (szkoła) z województwa lubelskiego może zgłosić do udziału w eliminacjach wojewódzkich 5 recytatorów.
 2. Opisane nagrania (imię, nazwisko, wiek, tytuły, autorzy tekstów i muzyki) wraz ze skanem wypełnionej karty zgłoszenia i podpisanej klauzuli zgody należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia do 25 lutego 2021 r drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wiadomości prosimy wpisać  „XXXIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig”.
 3. Możliwe jest przesłanie odnośnika do pobrania nagrania wykorzystującego usługi przesyłania plików „w chmurze”, np. WeTransfertransfernow.
 4. Nagrania nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
 5. Nagranie powinno dokumentować w sposób klarowny autorskie wykonanie utworów poetyckich – preferowaną formą dokumentacji jest nagranie na tzw. „setkę”, tzn. bez cięć i montażu video, tak by oddać jak najlepiej ducha występu na żywo. Nagranie powinno być podpinane imieniem i nazwiskiem oraz zawierać tytuły i autorów utworów.
 6. Komisja Konkursowa nie będzie oceniała jakości nagrania, a jedynie interpretację utworów poetyckich.

Komisja wojewódzka przyzna nagrody najlepszym recytatorom, którzy będą reprezentować województwo lubelskie w eliminacjach XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza 15 marca 2021 r. w formie cyfrowej.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa,
 • walory wokalne,
 • kompozycja,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w eliminacjach wojewódzkich zostanie opublikowana 6 marca 2021 r. na stronie internetowej MDK: www.mdk.lublin.pl 

WERDYKT KOMISJI JEST OSTATECZNY I NIEPODWAŻALNY!

Nagrody:

Nagrody i wyróżnienia w etapie ogólnopolskim przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu. Główne nagrody to:

 • „Papierowa Korona” za najciekawszą interpretację wiersza Józefa Czechowicza,
 • „Złota Strofa” za najlepszą interpretację wiersza Julii Hartwig,
 • „Człowiecza Nuta” za najlepszą interpretację poezji śpiewanej,
 • Ekspozycja i promocja nagrań nagrodzonych w konkursie na stronach oraz w mediach społecznościowych organizatorów.

Założenia organizacyjne:

 • Lista laureatów z etapu ogólnopolskiego wraz z nagraniami zostanie opublikowana 15 marca 2021r. na stronie internetowej Organizatora.
 • Przyznana zostanie także tzw. „Nagroda publiczności” poprzez głosowanie (liczba tzw. „reakcji” pod nagraniem). Nagrania dostępne będą na stronie internetowej MDK „Pod Akacją”: www.mdk.lublin.pl Głosowanie internetowe potrwa do północy 18 marca 2021r.
 • Szczegółowy werdykt komisji z etapu ogólnopolskiego wraz z Nagrodą Publiczności zostanie opublikowany 19 marca 2021 r. na stronie MDK „Pod Akacją”.

Biuro organizacyjne:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „Pod Akacją”
20-112 LUBLIN, UL. GRODZKA 11
tel./faks: 081  53-227-40

Do pobrania:

Regulamin XXXIX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig

Karta zgłoszenia do XXXIX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją XXXIX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Józefa Czechowicza jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin.
  Współadministratorem danych są: Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Fundacja TEAM Teatrikon.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane osobowe (imię i nazwisko: uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego oraz nauczyciela, wiek uczestnika) przekazane w dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu będą przetwarzane w celu naboru uczestników, przeprowadzenia i promocji konkursu.
 4. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane również w celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie uczestnictwa w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania wydarzenia w mediach oraz wybranych portalach społecznościowych jak również zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach-Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”.
 6. Podanie danych osobowych identyfikujących uczestnika konkursu oraz jego rodzica/ opiekuna prawnego, przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie. Brak zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie wyklucza możliwości uczestnictwa w konkursie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miasta Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Fundacja TEAM Teatrikon oraz inne organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.
 8. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
  Dane będą przechowywane przez czas naboru, realizacji i promocji konkursu do końca aktualnego roku szkolnego a następnie zostaną usunięte według procedur obowiązujących w placówce.
  Protokół z konkursu będzie przechowywany w celu archiwalnym przez okres 25 lat.
  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Administrator przetwarza je do czasu zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych;
  2. Prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzane będą na podstawie zgody;
  6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

 
 

Wspierane przez iCagenda

rekrutacja20 21 banner 720x250

WYDARZENIA

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

warsztaty banner5

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

rodo banner 720 out

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.