W poniedziałki w MDK "Pod Akacją" przy ul. B. Chrobrego odbywają się warsztaty w ramach projektu edukacyjnego pod nazwą "Karuzela umiejętności".

Ideą projektu jest uzupełnienie i rozszerzenie edukacji szkolnej o elementy wykraczające poza program nauczania. W warsztatach komputerowych oraz teatralno-animacyjnych uczestniczą uczniowie klas I ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. Bolesława Prusa (1 klasa) i ze Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego (3 klasy).

Zajęcia teatralno-animacyjne mają na celu wpływać korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, zaspokajać jego podstawowe potrzeby oraz stwarzać dobrą atmosferę w grupie. Wśród założeń programowych znajdują się między innymi takie cele jak: 

 • pobudzenie ekspresji teatralnej dziecka i wyzwalanie kreatywnych postaw,
 • rozwijanie wyobraźni scenicznej,
 • wyrażanie nastrojów i emocji za pomocą ruchu, gestu i mimiki,
 • tworzenie krótkich form scenicznych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • rozwijanie zdolności koncentracji i uwagi,
 • poznanie podstawowych zasad różnych gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • stwarzanie atmosfery przyjaźni i wyzwalanie pozytywnych emocji.

Zajęcia teatralno-animacyjne prowadzą p. Renata Adamczewska i p. Edyta Madej.

Na warsztatach komputerowych, które prowadzi p. Jakub Nastaj, uczestnicy projektu zdobywają wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu technologii informacyjnej. Głównym celem jest wprowadzenie uczniów edukacji wczesnoszkolnej w świat komputerów, wykorzystanie naturalnej ciekawości dzieci do rzeczy nowych i nieznanych. Tematy warsztatów służą rozwojowi twórczej aktywności i zainteresowań, a także kształtowaniu właściwych postaw i prawidłowych nawyków korzystania z komputera oraz uświadomieniu możliwych zagrożeń. 

Uczestnik w założeniu między innymi:

 • posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury;
 • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach,
 • wyszukuje i korzysta z informacji: np. przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),
 • tworzy teksty i rysunki: wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki,
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

rekrutacja20 21 banner 720x250

Jan Paweł II - QUIZ

mt_ignore: Quiz dla Dzieci

mt_ignore: Quiz dla Młodzieży

mt_ignore: Quiz dla Dorosłych

mt_ignore: Quiz dla Seniorów

WYDARZENIA

warsztaty banner5

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

rodo banner 720 out

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.