"Klasztor w sercu miasta" 2023/2024

klasztor-23-24-intro
Kategoria
Konkursy
Termin
czwartek, 12 wrzesień 2024 16:30 - 18:00
Miejsce
Klasztor oo. Dominikanów
Telefon
815328980
Termin zgłoszeń
2024-06-12

Konkurs plastyczny, fotograficzny i literacki dla uczniów szkół lubelskich

Klasztor w sercu miasta

Dominikanie przybyli do Lublina w 1253 roku. Od tego czasu ich klasztor jest bardzo mocno wpisany w historię miasta. O tym ścisłym związku świadczą przechowywane w bazylice i klasztorze zabytki: słynny obraz „Pożar Lublina” z 1719 r., łukowy obraz przedstawiający odwrót wojsk Chmielnickiego po modlitwach i procesji z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, krzyż znany z obrazu „Unia Lubelska” Jana Matejki, jedna z najpiękniejszych w Polsce monstrancji z połowy XVII wieku.

Dziedzictwo religijne i kulturowe Lublina stanowią również: zachowane niewielkie fragmenty relikwii Drzewa Krzyża Świętego, niezwykle piękna barokowa rzeźba „Chrystus Ukrzyżowany na palmie” (unikalna w skali Polski), niezwykłe zakrystie i ich wyposażenie, kaplica Firlejów i kaplica Ossolińskich prezentujące styl lubelskiego renesansu, wyjątkowe dwie ambony w stylu rokoko, fresk Tomasza Muszyńskiego pt. „Sąd Ostateczny” w kaplicy Tyszkiewiczów, zespół klasztorny z refektarzem gotyckim - Salą Unii Lubelskiej i pięknym wirydarzem.

W lubelskim klasztorze żyło i pracowało wielu wybitnych dominikanów, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i modlitwą przyczyniali się do kształtowania oblicza kulturalnego i religijnego Lublina oraz całego regionu.

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest rozpropagowanie wiedzy o jednym z najistotniejszych miejsc w Lublinie, nierozerwalnie związanym z historią miasta, regionu i kraju oraz zainteresowanie nim uczniów lubelskich szkół. Jest to wyraz troski o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Konkurs ma także ułatwić postrzeganie miejsc związanych z kultem religijnym w aspekcie całości polskiego habitatu kulturowego. Organizatorzy podkreślają także pragnienie podnoszenia wrażliwości na obecność sakralnych wartości we współczesnym świecie. Konkurs pozwala dominikanom w nowy sposób uczestniczyć w życiu społeczności najmłodszych mieszkańców Lublina.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

KONKURS PLASTYCZNY, FOTOGRAFICZNY I MULTIMEDIALNY

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich oraz szkół plastycznych z Lublina i okolic.

Na konkurs należy nadsyłać:

 • Prace plastyczne wykonane dowolną techniką (także grafika komputerowa) w formacie nie mniejszym niż A4.
 • Prace fotograficzne:
  - w technice czarno-białej w formacie A4,
  - w technice barwnej w formacie A5.
 • Kartki pocztowe z wykorzystaniem przedstawienia „Chrystusa ukrzyżowanego na palmie” - format A5 lub A6, technika wykonania dowolna.
 • Prace filmowe (jako pliki video) i prezentacje multimedialne (np. pokaz slajdów programu MS PowerPoint) nie przekraczające 15 minut projekcji.

Jury oprócz walorów artystycznych oceniać będzie sposób przedstawienia tematu, związki z tradycją etc.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Klasztorze OO. Dominikanów; wybrane prace filmowe i prezentacje multimedialne mogą zostać pokazane podczas uroczystości podsumowania konkursu.

KONKURS LITERACKI

Konkurs przewidziany jest dla uczniów szkół Lublina i okolic wszystkich poziomów nauczania. 

Na konkurs należy nadsyłać prace, których tematem, inspiracją bądź miejscem akcji jest Bazylika i Zespół Klasztorny OO. Dominikanów w Lublinie.

Organizatorzy zachęcają do uwzględnienia następujących tematów:

 • „Klasztor w Sercu Miasta miejscem spotkania i przyjaźni między Polakami i Litwinami” (sejmiki przedunijne, nabożeństwo dziękczynne przed relikwiami, Krzyż Unii, wspólny posiłek w refektarzu zakonnym etc.).
 • „Gdyby kamienie mogły mówić, o czym opowiedziałyby mury klasztorne.”
 • „Klasztor OO. Dominikanów w historii miasta i Ojczyzny...”
 • „Bazylika OO. Dominikanów - miejscem, do którego się wraca...”
 • „Ja też tworzę historię tego miejsca...”
 • „Wybitni dominikanie - twórczość i praca na rzecz miasta i regionu.”

Powyższe tematy mogą być realizowane w następującej formie:

 • utwory poetyckie – wiersze, cykle poetyckie, poematy,
 • utwory prozatorskie – opowiadanie, eseje, reportaże etc.

Utwory prozatorskie nie powinny przekraczać objętości 10.000 znaków.

Konkurs będzie rozstrzygany oddzielnie w kategorii poezji, oddzielnie w kategorii prozy. Organizatorzy przewidują ocenę prac w odpowiednich grupach wiekowych: uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Prace oceniało będzie profesjonalne jury.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Prace powinny być opatrzone metryką zawierającą dane Autora:
  IMIĘ, NAZWISKO, WIEK/KLASA, ADRES, TELEFON, EWENTUALNIE ADRES E-MAIL, NAZWA I ADRES SZKOŁY, KTÓRĄ REPREZENTUJE AUTOR, IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA. Metryka powinna być umieszczona na odwrocie pracy.
  Kartę zgłoszenia wraz ze wzorem metryki można pobrać z tej strony - sekcja: DO POBRANIA poniżej.
 2. Adres, na który należy przesyłać prace:
  Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie
  ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin
  do dnia 12 czerwca 2024 r.
  z dopiskiem „KLASZTOR W SERCU MIASTA 2023-24”.
 3. Prace filmowe i multimedialne prosimy przesyłać:
  - na nośniku CD / DVD pocztą tradycyjną,
  - lub zamieszczać pliki w chmurze (np. ogólnodostępna i darmowa chmura WeTransfer) oraz przesyłać link do ściągnięcia tych plików na adres e-mail Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Prace literackie należy przesyłać:
  - tradycyjną przesyłką pocztową lub kurierską w 2 egzemplarzach maszynopisu oraz w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym typu płyta CD lub DVD
  - jako załącznik do poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - lub jako plik - załącznik - za pomocą  FORMULARZA ZGŁOSZENIA.

  UWAGA: kompletny zestaw to 2 egzemplarze maszynopisu + praca w wersji elektronicznej na CD lub 2 egzemplarze maszynopisu + praca w wersji elektronicznej przesłana drogą e-mail za pomocą formularza. Organizatorzy nie będą drukowali maszynopisów samodzielnie.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu, uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy nastąpi 12 września 2024 r. o godzinie 16.30 w Bazylice Ojców Dominikanów w Lublinie, ulica Złota 9. Termin może ulec zmianie.
  Wszelkich informacji o konkursie udziela Pracownia imprez MDK „Pod Akacją” w Lublinie, tel.: 81 5322740 oraz 532 104 347
 6. Informacje o konkursie można znaleźć także na stronach internetowych: www.lublin.dominikanie.pl, www.klasztorwsercumiasta.pl oraz www.mdk.lublin.pl i facebook.com/mdklublin.
 7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikacji i eksponowania oraz sprzedaży na aukcji na cele charytatywne.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Klasztor OO. Dominikanów
ul. Złota 9, 20-112 Lublin
tel./fax  81 5328980
tel. do Pracowni imprez MDK: 532 104 347
Internet: www.lublin.dominikanie.pl
e-mail: lublin(at)dominikanie.pl

Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie
ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin,
tel./faks 81 5322740
Internet: www.mdk.lublin.pl
oraz: facebook.com/mdklublin

DO POBRANIA:

REGULAMIN konkursu "Klasztor w sercu miasta" 2023-24 (pdf, nowe okno)

METRYKA - zbiorowa karta zgłoszenia i wzór opisu pracy (pdf, nowe okno)

KLAUZULA ZGODY na przetwarzanie danych osobowych (pdf, nowe okno)


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) Informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu plastycznego, fotograficznego i literackiego dla uczniów szkół lubelskich „Klasztor w sercu miasta 2023-24” jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin. Współadministratorem jest Klasztor OO. Dominikanów w Lublinie.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych.
 • Dane osobowe (imię i nazwisko: uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego oraz nauczyciela, wiek uczestnika) przekazane w dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu będą przetwarzane w celu naboru uczestników, przeprowadzenia i promocji konkursu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane również w celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie uczestnictwa w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania wydarzenia w mediach oraz wybranych portalach społecznościowych jak również zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach-Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”.
 • Podanie danych osobowych identyfikujących uczestnika konkursu oraz jego rodzica/ opiekuna prawnego, przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie. Brak zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie wyklucza możliwości uczestnictwa w konkursie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: Klasztor OO. Dominikanów w Lublinie, Urząd Miasta Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie, oraz inne organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.
 • Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
 • Dane będą przechowywane przez czas naboru, realizacji i promocji konkursu do końca aktualnego roku szkolnego a następnie zostaną usunięte według procedur obowiązujących w placówce. Protokół z konkursu będzie przechowywany w celu archiwalnym przez okres 25 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Administrator przetwarza je do czasu zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • Prawo dostępu do danych osobowych;
  • Prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  • Prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych
   w art. 18 RODO;
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzane będą na podstawie zgody;
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 
 

Wspierane przez iCagenda

WYDARZENIA

rodo banner 720 out

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.