XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza

czech-recyt-ogolnop-wyd
Kategoria
Konkursy
Termin
piątek, 13 marzec 2020
Miejsce
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie - Lublin
Telefon
81 5322740
Strona WWW
Termin zgłoszeń
2020-02-29

XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza

REGULAMIN

(dotyczy uczestników spoza województwa lubelskiego)

Konkurs dedykowany jest pamięci wybitnego poety polskiego – Józefa Czechowicza.

FINAŁ KONKURSU stanowi uroczysty KONCERT LAUREATÓW - w rocznicę urodzin poety.

Organizatorzy:

Cele Konkursu:

 1. Przybliżenie młodzieży twórczości Józefa Czechowicza i poetów awangardy lubelskiej:Franciszki Arnsztajnowej, Konrada Bielskiego, Tadeusza Bocheńskiego, Stanisława Ciesielczuka, Henryka DomińskiegoWacława GralewskiegoStanisława GrędzińskiegoKazimierza Andrzeja Jaworskiego, Mieczysława Kossowskiego, Józefa ŁobodowskiegoAntoniego MadejaBronisława Ludwika Michalskiego, Władysława Podstawki, Jana Szczawieja, a także Julii Hartwig i Anny Kamieńskiej, poetek, które we wczesnej fazie swojej twórczości inspirowały się poezją awangardy lubelskiej. 
  Zob. m. in.: Ludwik Zalewski, Antologia współczesnych poetów lubelskich, wstęp Józef Czechowicz. Lublin1939.
 2. Inspirowanie poszukiwań repertuarowych i głębszej refleksji nad tekstem literackim.
 3. Kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W KONKURSIE  mogą uczestniczyć uczniowie VII, VIII  klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek przygotować dwa utwory (teksty oryginalne, a nie przekłady):
  - jeden utwór Józefa Czechowicza,
  - jeden utwór wybranego poety awangardy lubelskiej,

Kategorie artystyczne:

 • recytacja
 • poezja śpiewana (soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne)

Czas wykonania obu utworów nie może przekraczać 5 minut.

3. Każda placówka (szkoła) spoza województwa lubelskiego może zgłosić do udziału w eliminacjach ogólnopolskich 3 recytatorów.

TERMINY:

Karty zgłoszenia prosimy przesłać na jeden z wybranych sposobów:

do dnia 29 lutego 2020r.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

 1. Oceny prezentacji konkursowych dokona JURY powołane przez organizatorów biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • dobór repertuaru,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura mowy,
 • walory wokalne,
 • kompozycja,
 • ogólny wyraz artystyczny.

WERDYKT JURY JEST OSTATECZNY I NIEPODWAŻALNY!

Laureaci KONKURSU otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Nagrody i wyróżnienia (finansowe i rzeczowe) przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu. Pula nagród finansowych wynosi co najmniej 1 500 złotych.

 • Pierwszą nagrodą za najciekawszą interpretację wiersza Józefa Czechowicza jest „Papierowa Korona”.
 • Pierwszą nagrodą za najlepszą interpretację wiersza poety doby staropolskiej jest „Złota Strofa”.
 • Pierwszą nagrodą za najlepszą interpretację w poezji śpiewanej jest  „Człowiecza Nuta”.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 • Eliminacje ogólnopolskie odbędą się 13 marca 2020r. w MDK "Pod Akacją", Grodzka 11.
 • KONCERT LAUREATÓW odbędzie się 14 marca 2020r. Recytatorzy z Lubelszczyzny zostaną zakwalifikowani do etapu ogólnopolskiego przez komisję eliminacji wojewódzkich.
 • Uczestnicy etapu centralnego - nauczyciele i recytatorzy - pokrywają koszty podróży. Organizator finansuje noclegi i wyżywienie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w formularzach i kartach zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia (zgodnie z RODO). Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, wieku, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.
 3. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, 
  20-112 Lublin, ul. Grodzka 11.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie.

BIURO ORGANIZACYJNE XX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „Pod Akacją”,
20-112 LUBLIN, UL. GRODZKA 11
tel./faks: 81 53 227 40, kom. 532 104 347

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Pobierz regulamin (pdf)

Pobierz kartę zgłoszenia (pdf)

Pobierz kartę zgłoszenia (doc)

 
 

Wspierane przez iCagenda

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Mają one na celu świadczenie usług na najwyższym poziomie wszystkim odbiorcom.
Jeżeli nie wyrażasz zgody aby twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.