b_0_165_16777215_00_images_2019-2020_200525-29-tydzien-edukacji-artystycznej_tydzien-edukacji-2020-intro-01.jpg

Międzynarodowy Tydzień Edukacji Artystycznej - 25-31 maja 2020 r. w MDK "Pod Akacją" - zapraszamy do obejrzenia wybranych sukcesów zespołów działających w naszej Placówce.

36 sesja Konferencji Generalnej UNESCO proklamowała czwarty tydzień maja Międzynarodowym Tygodniem Edukacji Artystycznej. Jest on obchodzony od 2012 r.

Głównym celem obchodów Tygodnia jest zwiększenie świadomości społeczności międzynarodowej na temat znaczenia edukacji artystycznej poprzez prezentowanie konkretnych działań w tej dziedzinie oraz wzmacnianie współpracy wiodących instytucji zaangażowanych w realizację projektów dotyczących edukacji artystycznej. Na całym świecie prowadzone są w tym tygodniu różne działania upowszechniające wiedzę o wielkiej wadze edukacji artystycznej w rozwoju każdego człowieka.

UNESCO podkreśla, że Edukacja Artystyczna ma znaczącą rolę w podnoszeniu jakości edukacji ogólnej. Jej celem jest budowanie twórczego i świadomego kulturowo społeczeństwa. Chociaż dostęp do edukacji rośnie, to jednocześnie jej jakość pozostaje na niskim poziomie w większości krajów na świecie. "Jakość edukacji" UNESCO definiuje poprzez 3 zasady:

 • edukacja musi być dostosowana do uczącego się, a jednocześnie promować uniwersalne wartości,
 • edukacja musi być dostępna na równych zasadach dla wszystkich,
 • edukacja musi odzwierciedlać prawa jednostki i pomagać w ich przestrzeganiu.

Edukacja Artystyczna jest przykładem działania wszystkich tych zasad, bowiem zapewnia aktywne uczenie, wzbudza zainteresowanie i entuzjazm uczących się, uczy szacunku dla różnych kultur.

W Polsce prowadzonych jest wiele twórczych działań pedagogicznych, zarówno w placówkach muzealnych jak również w stowarzyszeniach, fundacjach artystycznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, które stanowią znakomite i konieczne uzupełnienie edukacji państwowej.

Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" od ponad 60 lat z powodzeniem spełnia tę rolę. Dając możliwość twórczego spędzania wolnego czasu dzieciom i młodzieży szkolnej pozostaje inspirującym miejscem do rozwoju zainteresowań, pasji, uzdolnień i umiejętności poprzez kulturę, edukację i wychowanie. Podstawą działań Placówki jest przekonanie, że każdy młody człowiek jest osobą o ogromnym potencjale rozwojowym, którą warto i należy wspierać, rozwijać jej aktywność twórczą, inspirować do pogłębiania wiedzy. Trzeba również kształtować jej system wartości etycznych i estetycznych, przygotować do świadomego odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dążymy do wychowania człowieka aktywnego, twórczego oraz ciekawego świata.

Tworzymy bezpieczne i przyjazne miejsce do indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży. Pomagamy w rozwijaniu ciekawości świata, twórczej wyobraźni i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności. Odpowiadamy na potrzeby dziecka uzdolnionego oraz dziecka z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pracownia malarstwa i rysunku, naucz. Iwonna Jedlińska

Wymiernym efektem naszych działań są Wasze osiągnięcia, sukcesy!

W Polsce i za granicą!

Pracownia malarstwa i grafiki, naucz. Magdalena Ciężak

Pracownia plastyczna Magdaleny Ciężak w Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie istnieje od 1996 roku.

Głównym celem działalności pracowni jest stworzenie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym sprzyjających warunków do pełnego rozwoju naturalnych predyspozycji i uzdolnień plastycznych oraz doskonalenie ich umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi takimi jak: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa z wykorzystaniem tradycyjnej prasy graficznej.

Obrazy i grafiki powstające w pracowni, wielokrotnie były pokazywane na wystawach twórczości dziecięcej, prezentując wysoki poziom artystyczny, a także wrażliwość emocjonalną i wizualną młodych autorów. Corocznie, z sukcesem, biorą też udział w licznych lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych.

Najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia związane z działalnością pracowni to:

 • Plener plastyczny i wystawa prac w 1997 roku w Norwegii (koło Oslo).
 • Międzynarodowa Wystawa Grafiki Dziecięcej "3Grafik" w Falun (Szwecja) w Dalarnas Museum  w 2013 roku, która była częścią międzynarodowego projektu International Print Network pomiędzy Krakowem, Wiedniem, Oldenburgiem, Istambułem i Falun.
 • Nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych takich jak: Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń, Europejski Konkurs Szkolny "Europa w Szkole", Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Krajobraz polski - tradycje, współczesność, przyszłość", Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika" - Lublin, Ogólnopolski Konkurs Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży "Drukarnia Wyobraźni" -  Radom.
 • Pracownia współpracowała z UMCS w Lublinie w ramach projektu "Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS". W latach 2013 - 2014 młodzież z pracowni uczestniczyła w plenerach artystycznych organizowanych przez UMCS.
 • Plener malarsko-fotograficznym we Włoszech w 2015 roku.
 • I Międzynarodowy Plener Artystyczny "Łucki Zamek", Łuck na Ukrainie w dniach 1-3 czerwca 2018 r., 3 nagroda.
 • I Międzynarodowy Konkurs Exlibrisu Dzieci i Młodzieży "EXLIBRIS BREST 2019" zorganizowany przez Dziecięcą Szkołę Sztuk Pięknych im. A. A. Alonceva i Konsulat Generalny RP w Brześciu , 1 nagroda.

 

Pracownia plastyczna z elementami grafiki, naucz. Katarzyna Niedźwiadek

Warsztaty czerpania papieru przy współpracy UMCS - pracownia ECO-ART - wspólny projekt czterech pracowni plastycznych MDK "Pod Akacją" w Lublinie:

papier czerpany 400x300

papier czerpany 400x300 album

Zdjęcia z wernisażu wystawy "Nakład wyczerpany" - prac powstałych podczas warsztatów czerpania papieru.

naklad wyczerpany wernisaz 400 foto

II nagroda w IV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Ptaki Cudaki" w Rzeszowie (2017) dla Anny Rozwadowskiej oraz laury dla innych uczestników Pracowni (czytaj więcej):

27 maja 2017r. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie miał miejsce uroczysty finał VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego - "Przyroda w kolorach 2017". Tematem tegorocznej edycji był "Świat wielkich i małych kotów". I nagrodę zdobyła Olga Kalinowska (czytaj więcej):

Olga Kalinowska 12 lat nagroda

A w Dzień Dziecka 2017 nadeszła kolejna wspaniała informacja - Ania Hypś, podopieczna p. Katarzyny Niedźwiadek zdobyła nagrodę w Mmiędzynarodowym Konkursie Plastycznym "Moje Miasto - Moja Duma" w Zamościu (czytaj więcej):

Ania Hypś 6 lat - Nagroda

Na konkurs organizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamościa - Pana Andrzeja Wnuka we współpracy z Patronami medialnymi - Telewizją Kablową Zamość oraz Kroniką Tygodnia wpłynęło 214 prac plastycznych z 93 placówek z Polski, Ukrainy, Białorusi, Irlandii, Hiszpanii, Szkocji. Wszystkie nadesłane na konkurs prace prezentowały wysoki poziom wykonania.

W 2017 roku animacja "Miasto Podziemne" została zauważona i doceniona na Festiwalu: 5th ANIMATOR FEST  organizowanym przez Centrum Kultury "Svetozar Markovic" w Jagodninie (Serbia). Animacja została stworzona w ramach projektu "Zaczarowany Lublin - Spotkania z Opowiadaczami Świata", w którym czynny udział wzięła Pracownia p. Katarzyny Niedźwiadek.

Animacja "Miasto Podziemne" została również wyróżniona i doceniona na 35 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Up to 21 Dozwolone do 21.

W XIX Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"- Toruń 2017, który odbywał się w czerwcu 2017r. wzięły udział nasze praownie plastyczne z budynku przy B. Chrobrego. Dzieci zdobyły wyróżnienia i udziały w wystawie (czytaj więcej).

 Zdjęcia z wernisażu

Kolejne sukcesy przyszły w styczniu 2018 - w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Okiem Artysty - Salvador Dali" organizowanym przez Galeria MDK "Śródmieście" we Wrocławiu w kategorii Rysunek i Grafika uczestnicy pracowni zdobyli 2 nagrody - Natalia Pastusiak i Anna Rozwadowska oraz 2 wyróżnienia: Olga Smarzewska i Jagoda Tchurzewska (czytaj więcej).

Sukcesy były też w XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Pięknej "ColorArt" w Goleniowie (czytaj więcej). Dwie pierwsze nagrody i wyróżnienie w kategorii grafika zdobyli:

 • Nina Starzyńska - pierwsza nagroda,
 • Natalia Jędrzejek - pierwsza nagroda,
 • Wojtek Chodorowski – wyróżnienie.

 Zdjęcia z wernisażu

 Fotorelacja z warsztatów nad morzem

W zeszłym, 2019 roku były kolejne sukcesy w tym konkursie - III Nagrodę zdobyła Jagoda Tchurzewska:

 Video z wernisażu

 Watsztaty nad morzem

 Zdjęcia z warsztatów

Uczestnicy zajęć w Pracowni pod kierunkiem Katarzyny Niedźwiadek w 2018 r. zdobyli również szereg innych nagród w kilku konkursach plastycznych miejskich i ogólnopolskich, np. w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Kwiat dziełem doskonałym - kwiaty pod ochroną", Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Narysuj mi wolność", I Ogólnopolskim Biennale Grafiki Komputerowej i Miniatury Plastyczneji "W odcieniach bieli" - portrety zwierząt (czytaj więcej).

Przez kilka tygodni 2018r. uczestnicy pracowni plastycznych MDK "Pod Akacją" malowali, rysowali, wycinali, kleili i szyli przeróżne domy z mapy Lublina. Potem kilkakrotnie spotkali się wszyscy, by przenieść wybrane domki z płaskich prac dziecięcych na styropian i po wycięciu form przestrzennych, pomalować je wspólnie Warsztaty odbywały się w kwietniowe i majowe soboty, w MDK-owym ogródku przy ul. B. Chrobrego 18 (oglądaj).

artchitektura 01

Efekty tych działań można było oglądać w galerii "Na Poddaszu" MDK "Pod Akacją" przy ul. Grodzkiej 11 ( video z wernisażu).

Innym ciekawym projektem podjętym przez Pracownię był projekt "Pola walki", w ramach którego powstała wystawa "Lublinianki 1918-2018" - wybór kilkunastu prac wykonanych przez dzieci i młodzież. Projekt zrealizowano dzięki stypendium Prezydenta Miasta Lublin. Tematem przewodnim było stulecie wywalczenia przez Polki praw wyborczych. Prace przedstawiały sylwetki sławnych mieszkanek Lubelszczyzny. Wystawę można było oglądać w Bibliotece Na Poziomie Filia nr 40 MBP Lublin na przełomie 2018/2019r.

Antonina Grygowa - portret autorstwa Anny Główki

Portret Pani Antoniny Grygowej wykonanany ołówkiem przez Annę Główkę, uczestniczkę zajęć w Pracowni p. Katarzyny Niedźwiadek. Spośród wielu innych został podarowany rodzinie Pani Antoniny, która swą wdzięczność wyraziła w bardzo miłym liście: "Jeszcze raz dziękuję za portret Babci Antoniny. Wraz z dziećmi jesteśmy pod wrażeniem talentu młodej Autorki, która tak prawdziwie oddała ducha Babci. Oprawiłem portret w odpowiednią ramę i będzie wisiał w salonie razem ze zdjęciem Babci w mundurku oraz z portretami Mamy, Prababci i Pradziadka" Andrzej Putz.

Natomiast grafika Jagody Tchurzewskiej trafiła jako prezent do Rodziny Pani Heleny Pawluk.

Portret Heleny Pawluk autorstwa Jagody Tchurzewskiej

Rok temu, w lutym 2019r. I nagrodę w II kategorii wiekowej w III Międzynarodowym Konkursie językowo - plastycznym "My Town" zdobyła Natalia Jędrzejek:

Natalia Jędrzejek

I jeszcze jeden sukces - w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Stanisław Moniuszko - polski patriota w 200. rocznicę urodzin" - wyróżnienie dla Natalii Jędrzejek:

Natalia Jędrzejek - wyróżnienie

Pracownia malarstwa, rysunku i witrażu, naucz. Agata Fijewska-Pajdowska

Pracownia plastyczna z elementami batiku, Pracownia tkaniny artystycznej, naucz. Natalia Prokopiak-Latosińska

49. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pentel" (2019):

Również w bieżącym roku, w 50. edycji konkursu uczestniczka pracowni p. Natalii odniosła sukces w konkursie "Pentel" - czytaj więcej.

Aż 1454 prace z 83 miejscowości w Polsce i jednej w Anglii wpłynęło na konkurs "Świat Dziecka" w Kaliszu. W 33. edycji konkursu, w 2018 roku również dzieci z MDK odniosły sukces (pełne wyniki i zdjęcia na stronie Galerii Sztuki w Kaliszu):

Wśród niezwykłych prac nadesłanych na I Ogólnopolski Konkurs na Dziecięcą Książkę Artystyczną, Stryków 2018 znalazły się również dzieła uczestników pracowni p. Natalii Prokopiak-Latosińskiej. Pośród nich Olga Starownik zdobyła 3 miejsce!

Fundacja "Ruchu Solidarności Rodzin" we współpracy z Młodzieżowym Dome Kultury "Pod Akacją", przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, zrealizowała w 2019 roku projekt "Galerii Dziecięcej na Śródmieściu". Celem naszych wspólnych działań było (i jest!) docenienie i wyróżnienie zdolności twórczych dzieci i młodzieży. Projekt zakładał wybór 56 prac plastycznych i ich ekspozycję w przestrzeni publicznej Lublina - na ogrodzeniu placu zabaw, mieszczącym się na terenie pl. Lecha Kaczyńskiego. W okresie od 1 czerwca do 30 września 2019 r. zostały zorganizowane 4 ekspozycje - czytaj więcej o "Galerii Dziecięcej na Śródmieściu" .

W 2019 roku już po raz dwunasty Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu zorganizował Międzynarodowe Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej "Sileziany". Nie po raz pierwszy nasi młodzi artyści wzięli w nim udział z sukcesami (o Konkursie na stronie Bytom.pl):

Radość i nagrody były też w 2017 i 2015 roku, we wcześniejszych edycjach Biennale.

 

WYDARZENIA

warsztaty banner5

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

rodo banner 720 out

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.